Ting du skal vide om sex i det fri

Ting du skal vide om sex i det fri

24. februar 2020 Slået fra Af admin

Sex i det fri er noget flere og flere voksne mennesker gør. Det er en fetich der er udsprunget fra UK hvor det kaldes dogging, et term der er kommet til verdenen efter at flere og flere hundeluftere i England begyndte også at have tilfældig sex med hinanden på gåturerne. 

Dogging fun

Herfra kom termet dogging fun som dækker over det at have sex i det fri med mennesker som du overhovedet ikke kender, mens der måske, alt efter hvilken slags feticher folk har, enten er med eller kigger på fra en sikker distance (eventuelt med en kikkert)

Hvis du synes at det lyder helt fantastisk at mødes med folk udenfor, for at have en god omgang samleje, så bør du vide at der er et hav af forskellige online forummer hvor du både kan komme i kontakt med andre ligesindet eller \’bare\’ bruge det interaktive kort, hvor folk anbefaler forskellige gode steder, som de har rpøvet igennem tiden. 

Der er dog lige et par enkelte ting som du bør være opmærksom på, før du går ud og har sex i det fri, i værste fald kan det nemlig ende gruelig galt, da blufærdighed i de værste tilfælder kan straffes med helt op til 4 års fængselstid – ikke helt det værd for en omgang sex i det fri. Derfor skal du selvfølgelig kende reglerne – de lyder som følger 

Lovgivning omkring sex i det fri

Straffelovens § 232: Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.
Normalpolitivedtægtens § 5:Det er forbudt på eller ud til en vej eller andre steder, hvortil der er almindelige adgang, at vise uanstændig opførsel, f.eks. ved uanstændige ord eller handlinger, ved uanstændig blottelse af legemet eller ved at opfordre til utugt.

Overstående betyder, oversat til dansk, at du helst ikke skal være til gene for nogen, når du er ude og give den gas på enten stranden, i skoven eller på den der rasteplads der. Du skal, kort sagt, være fuldstændig usynlig for det offentlige øje. Derfor anbefales det i høj grad at du forlader offentlige stier og bevæger dig dybt ind i skoven, før du/i spreder tæppet ud og går i gang.

Helt objektivt set er der ingen love mod det at have sex udenfor, det er folks egen forretning, der er bare lovgivninger omkring blufærdighed, så bid lige mærke i det.